NY: Rapportering av reiseregninger og utgiftskrav - Procountor Norsk

NY: Rapportering av reiseregninger og utgiftskrav

Gode nyheter! Vi har nå lansert en ny grafisk rapport for rapportering av Reiseregninger- og Utgiftskrav: Rapportering av reiseregninger og utgiftskrav. Rapporten samler inn informasjon fra Reiseregninger- og Utgiftskrav som er opprettet i Procountor-miljøer, og gir brukerne mulighet til å filtrere data basert på personer, persongrupper, produkter og produktgrupper. Visuelt er rapporten strukturert i to deler, hvor det øvre diagrammet gir oversikt over valgt periode, og tabellen nedenfor angir data per person og produkt.

Du kan lese mer om den nye funksjonen via vår Online brukermanual.

Procountor - ystävällinen taloushallinnon ohjelmisto